Tuesday, November 2, 2010

Minat Terhadap Koperasi.


 • Dalam rangka lawatan
 • Ke keporasi terbaik
 • Semasa kursus
 • Bengkel Industeri Kecil.
 • Maktab Kerjasama Malaysia.


 • Fesilitator dan pesrta kursus
 • Bengkel Idustri Kecil
 • Maktab Kerjasama Malaysia.


 • Mempengurusikan program aktiviti bengkel
 • semasa kurusus
 • Bengkel Industeri Kecil.


 • Sijil Mengikuti Program
 • Bengkel Industeri Kecil
 • Maktab Kerjasama Malaysia
 • Pada 19/2/90 hingga 23/2/90.


 • Sijil Penyertaan
 • Kursus Juruaudit Dalam Koperasi
 • Anjuran ANGKASA
 • Pada 22 Oktober 1988.

No comments:

Post a Comment